Test.al


Vendos domain


← Kliko per përditesim

akep.al

Raport i akep.al

 Gjeneruar në 18 Tetor 2018 13:49 PM

Statistika te vjtra? PERDITESO !


Vlersimi jonë 38/100

Shkarko versionin PDF

Përmbajtja SEO

Titulli

A.K.E.P.Gjatësia : 8

Ideale, titulli juaj duhet të përmbajë 10 deri ne 70 karaktere (përfshi hapsirat).
PërshkrimiGjatësia : 0

Shumë keq. Ne nuk kemi gjetur përshkrimin meta në faqen tuaj.
FjalëkyceShume keq. Ne nuk kemi gjetur fjalë kyçe meta në faqen tuaj.
Përmbajtja Og Meta Kjo faqe nuk përfiton nga Og Properties. Keto lidhje lejojne social crawler's better structurize your page.
Tituj
H1 H2 H3 H4 H5 H6
3 6 10 249 0 0
 • [H1] A.K.E.P.
 • [H1] Rregullore
 • [H1] Vendime te Keshillit Drejtues
 • [H2] Testoni Shpejtesine
 • [H2] Rehabilitim i infrastrukturës së rrjeteve kabllore ajrore
 • [H2] Sherbimi ndaj konsumatorit
 • [H2]
 • [H2]  
 • [H2] STATISTIKA
 • [H3] Konsultime
 • [H3] Lajme
 • [H3] e - AUTORITETI
 • [H3] Aktualitet
 • [H3] REGJISTRI I SIPERMARRESVE
 • [H3] PLANI I FREKUENCAVE
 • [H3] PLANI I NUMERACIONIT
 • [H3] DOMAIN.AL
 • [H3] PAGESA
 • [H3] Arkiva
 • [H4] Konsultime ne Proces
 • [H4] Konsultime te Perfunduara
 • [H4] Per pagesat qe kryhen ne AKEP
 • [H4] Informacion mbi proceduren e konsultimit nga AKEP
 • [H4] AKEP ASISTON MISIONIN PAMECA V NË TRAJNIMIN PËR SISTEMET E…
 • [H4] Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP i dorëzon RTSH-së Autorizimin…
 • [H4] NJOFTIM PËR MEDIAT
 • [H4] NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI
 • [H4] MBI PLOTËSIMIN E DETYRIMEVE PËR RAPORTIMIN, RINOVIMIN DHE PUBLIKIMIN E INFORMACIONEVE PËR DOMAINET .AL DHE NËNDOMAINET .AL
 • [H4] AKEP ASISTON MISIONIN PAMECA V NË TRAJNIMIN PËR SISTEMET E SIGURISË PUBLIKE “MISSION CRITICAL – LTE”
 • [H4] MBI PLOTËSIMIN E DETYRIMEVE PËR RAPORTIMIN, RINOVIMIN DHE PUBLIKIMIN E INFORMACIONEVE PËR DOMAINET .AL DHE NËNDOMAINET .AL
 • [H4] Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP i dorëzon RTSH-së Autorizimin Individual për përdorimin e brezit të frekuencave
 • [H4] DISA SQARIME MBI NJOFTIMIN E AKEP MBI DETYRIMIN E PORTALEVE ONLINE PËR REGJISTRIM NË QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT
 • [H4] NJOFTIM PËR MEDIAT
 • [H4] NJOFTIMI PËR SHTYP
 • [H4] Mbi verifikimin dhe bllokimin e faqeve domain me përmbajtje publiciteti mbi lojërat e fatit në kundershtim me aktet ligjore dhe nënligjore ne fuqi
 • [H4] NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI
 • [H4] AKEP MONITORON ZONAT TURISTIKE PËR TË VERIFIKUAR DHE SIGURUAR CILËSINË E SHËRBIMIT TË TELEFONISË SË LËVIZSHME NGA OPERATORËT MOBILE
 • [H4] AKEP ORGANIZON TAKIM MBI INTEGRIMIN DIXHITAL DHE ZHVILLIMET PËR ROAMINGUN NDËRKOMBËTAR RAJONAL
 • [H4] Njoftim mbi zhvillimin e Tenderit në brezin e frekuencave 800 MHz
 • [H4] EKSPOZIMI NDAJ FUSHAVE ELEKTROMAGNETIKE
 • [H4] NJOFTIM PËR SHTYP
 • [H4] AKEP ZHVILLON TAKIM ME DELEGACIONIN E KOMISIONIT PËR VEPRIMTARINË PRODHUESE, TREGTINË DHE MJEDISIN
 • [H4] Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe Autoritetit të Konkurrencës (AK)
 • [H4] NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI
 • [H4] Intervistë e drejtorit të Rregullimit Eknomik dhe Statistikave Pajtim Melani
 • [H4] Sqarime dhe Këshilla për shmangien e skemave të mashtrimit me thirrjet telefonike
 • [H4] Intervistë
 • [H4] PREZANTOHET NË SEANCË PLENARE NË KUVENDIN E SHQIPËRISË RAPORTI VJETOR I AKEP PËR VITIN 2017
 • [H4] NJOFTIM PËR SHTYP
 • [H4] NJOFTIM MBI MONITORIMIN E PËRDORIMIT TË SPEKTRIT TË FREKUENCAVE TË CAKTUARA NË PLANIN KOMBËTAR TË FREKUENCAVE
 • [H4] NJOFTIM PËR SHTYP
 • [H4] NJOFTIM PËR SHTYP
 • [H4] NJOFTIM PËR SHTYP
 • [H4] AKEP, aksion për stabilizimin dhe eleminimin e rrjeteve ajrore!
 • [H4] Takim me përfaqësues të Rregullatorit Elektronik dhe Postar të Malit të Zi dhe Shqipërisë
 • [H4] NJOFTIM PËR SHTYP
 • [H4] AKEP në takimin e 33-të plenar të BEREC
 • [H4] NJOFTIM
 • [H4] AKEP merr pjesë në takimin e 13-të Plenar të ERGP-së
 • [H4] Njoftim për Mediat
 • [H4] AKEP zhvillon takim pune me delegacionin e ARKEP
 • [H4] Njoftim për Shtyp për Portabilitetin e Numrit
 • [H4] AKEP merr pjesë në Takimin Ndërkombëtar të Organeve Rregullatore dhe Institucioneve nga Evropa Juglindore, përgjegjëse për Zbatimin e Direktivës 2014/53/EU (RED)
 • [H4] FTESË PËR NEGOCIATA
 • [H4] Firmoset Memorandumi i mirëkuptimit midis AKEP dhe RAK (Rregullatori i Komunikimeve Elektronike të Bosnje dhe Hercegovinës)
 • [H4] Publikohen treguesit statistikore të komunikimeve elektronike për Tremujorin e Katërt 2017
 • [H4] Takim me përfaqësuesit e Autoritetit Rregullatore të Turqisë, ICTA-së dhe AKEP
 • [H4] NJOFTIM PËR SHTYP
 • [H4] Takim për rritjen e bashkëpunimit midis ITU dhe AKEP
 • [H4] NJOFTIM PËR SHTYP
 • [H4] AKEP NË TAKIMIN E 32-TË PLENAR TË BEREC
 • [H4] Publikohet Strategjia dhe plani i veprimit të AKEP për vitin 2018
 • [H4] Përmirësohet shërbimi celular në zonën turistike të Malit të Krujës në Sari Salltik
 • [H4] Njoftim për shtyp mbi Këshillimin Publik për ndryshimet në Portabilitetin e Numrit
 • [H4] AKEP MERR PJESE NE KONFERENCËN E 15-TË NDËRKOMBËTARE “AKTIVITETET RREGULLATORE NË SEKTORIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE- INFOFEST 2017
 • [H4] Z. Ilir Zela zgjidhet Kryetar i ri i Këshillit Drejtues të AKEP
 • [H4] AKEP merr pjesë në takimin e 3-të të Grupit të Kontakit të BEREC (Bordi i Rregullatorëve Evropianë për Komunikimet Elektronike)
 • [H4] Seminar mbi "STRATEGJIA DHE PLANI I VEPRIMIT TË AKEP PËR VITIN 2018"
 • [H4] AKEP ZGJERON FUSHËN E AKTIVITETIT TË ZYRËS RAJONALE TË MONITORIMIT DHE INSPEKTIMIT KRUJË
 • [H4] PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TREMUJORIN E TRETË 2017
 • [H4] Njoftim Mbi vlerësimin e provimit për çertifikatë aftësie radioamatore
 • [H4] PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TREMUJORIN E DYTË 2017
 • [H4] Kryetari i AKEP Z.Piro XHIXHO zhvillon takim me drejtorin e byrosë së zhvillimit të ITU Z.Brahima SANOU
 • [H4] Njoftim për këshillim publik
 • [H4] AKEP Revokon Autorizimet, Anullon Numeracionet dhe heq Licencat e Subjekteve debitorë për vitin 2017
 • [H4] AKEP në Samitin Global për shoqërinë e informacionit ITU WSIS-17
 • [H4] AMA DHE AKEP URDHËR TË PËRBASHËT PËR MARRJEN E MASAVE PËR LIRIMIN E BREZIT 800 Mhz (DIVIDENTI I PARË NUMERIK - DDI) DERI NË 30 QERSHOR
 • [H4] Njoftim mbi Zhvillimin e provimit Radioamator
 • [H4] AKEP në konferencën rregullatore ndërkombëtare të AEK
 • [H4] PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TRE MUJORIN E KATËRT TË VITIT 2016
 • [H4] AKEP merr pjesë në seminarin rajonal për europën dhe vendet CIS me temë "Menaxhimi i spektrit dhe Audiovizuali"
 • [H4] Njoftim
 • [H4] AKEP merr pjesë në punimet e takimit të 31-të plenar të BEREC
 • [H4] AKEP HAP PROÇESIN E KËSHILLIMIT PUBLIK PËR SHITJEN E BREZIT TË FREKUENCAVE 800 MHZ
 • [H4] VIJON PUNA PËR PËRMIRËSIMIN E RRJETEVE PROBLEMATIKE NË QYTETET KRYESORE TË VENDIT
 • [H4] Organizohet në Lezhë takimi mbi ecurinë e punimeve në Infrastrukturën Urbane të Komunikimeve Elektronike
 • [H4] PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT POSTAR PËR TRE MUJORIN E TRETË TË VITIT 2016
 • [H4] Takim me të rinjtë Radioamator të Elbasanit
 • [H4] PUBLIKON TREGUSIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TRE MUJORIN E TRETË TË VITIT 2016
 • [H4] AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2016
 • [H4] ARRIN NË 20 MIJË NUMRI I DOMAIN.AL
 • [H4] AKEP merr pjesë në forumin për zhvillimin rajonal (RDF-EUR) dhe takimin përgaditor rajonal për Europën (RPM-EUR)
 • [H4] ARRITI NË 500 MIJË NUMËRI I PORTIMEVE NË RRJETIN MOBILE DHE FIKS
 • [H4] AKEP hap zyrën e sektorit rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit në Korçë
 • [H4] Publikohet Dokumenti "Statusi i Shërbimit Universal të Komunikimeve Elektronike - Këshillim Publik"
 • [H4] PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT POSTAR PËR TRE MUJORIN E DYTË TË VITIT 2016
 • [H4] Akep i kerkon sipërmarrësve të komunikimeve elektronike të përmirësojnë instalimet në blloqet e banimit në qytetin e Tiranës
 • [H4] PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT PËR TRE MUJORIN E DYTË TË VITIT 2016
 • [H4] AKEP hap zyrën e sektorit rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit Vlorë
 • [H4] AKEP revokon Autorizimet për përdorimin e frekuencave dhe anullimin e numeracioneve
 • [H4] Organizohet në Berat takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës urbane të Komunikimeve Elektronike
 • [H4] PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT POSTAR PËR VITIN 2015
 • [H4] Njoftim
 • [H4] PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT POSTAR PËR TRE MUJORIN E PARË TË VITIT 2016
 • [H4] Organizohet në Elabsan takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës urbane të komunikimeve elektronike
 • [H4] NJOFTIM PËR SIPËRMARRËSIT/SUBJEKTET
 • [H4] NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN E PROVIMIT RADIOAMATOR
 • [H4] PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TRE MUJORIN E PARË TË VITIT 2016
 • [H4] AKEP merr pjesë në takimin e grupit të ekspertëve mbi: "Bashkëpunimin për të fuqizuar Smart Grid për rritjen digjitale"
 • [H4] MIRATOHET RAPORTI VJETOR I VEPRIMTARISË SË AKEP PËR VITIN 2015
 • [H4] AKEP, merr pjesë në punimet e mbledhjes së 30-të plenare të BEREC
 • [H4] PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORE TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TRE MUJORIN IV TË VITIT 2015
 • [H4] Organizohet ne Durrës takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës urbane të Komunikimeve Elektronike
 • [H4] AKEP MERR VENDIM PËR SHTRIRJEN E SHËRBIMEVE BROADBAND NË ZONAT ME DENSITET TË ULËT TË POPULLSISË
 • [H4] Takim pune AKEP-ARKEP mbi implementimin e kodeve të pikave kombëtare dhe ndërkombëtare të sinjalizimit
 • [H4] NJOFTIM PËR SIPËRMARRËSIT
 • [H4] Organizohet në Fier takimi mbi ecurinë e punimeve në infarastrukturën urbane të Komunikimeve Elektronike
 • [H4] PUBLIKOHET PROGRES RAPORTI I KOMISIONIT EUROPIAN PËR SHQIPËRINË 2015
 • [H4] PRIORITETE TË PUNËS SË BEREC PËR 2017
 • [H4] NJOFTIM PËR KËSHILLIM PUBLIK
 • [H4] AKEP hap Zyrën e Sektorit Rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit Shkodër
 • [H4] NGA 1 SHTATORI LTE/4G EDHE NË 900/1800 MHz
 • [H4] Zhvillohet takimi në nivel ekspertësh midis AKEP dhe ARKEP, lidhur me zhvillimet rregullatore në tregun postar
 • [H4] AKEP JU HEQ TË DREJTËN E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE DHE TË RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 27 SIPËRMARRËSVE.
 • [H4] Akep merr pjesë në takimin e 29-të plenarë të BEREC
 • [H4] STARTON FAZA E DYTË E AKSIONIT PËR STABILIZIMIT TË RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE AUDIOVIZIVE NË GJITHË VENDIN.
 • [H4] KUVENDI MIRATON REZOLUTEN MBI AKTIVITETIN E AKEP PER VITIN 2014
 • [H4] NGA 1 SHTATOR 2015 FILLON SHERBIMI 4G BAZUAR NE TEKNOLOGJINE LTE
 • [H4] DERI ME 1 DHJETOR TE PERMBUSHEN MASAT MBROJTESE DHE KUSHTEVE TE SIGURISE
 • [H4] AKEP merr pjesë në takimin e 11-të plenare të ERGP
 • [H4] Publikohet progres raporti i Komisionit Europian mbi Shqiperinë për vitin 2016
 • [H4] KESHILLIM PUBLIK PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME MBI KUSHTET TEKNIKE PËR NDËRTIMIN E INFRASTRUKTURËS SË RRJETEVE
 • [H4] Arrihet marrëveshja për kodin telefonik të Kosovës
 • [H4] KESHILLIM PUBLIK MBI DHENIEN E TE DREJTAVE TE PERDORIMIT NE BREZAT IMT
 • [H4] Formimi i vijushëm profesional të nënpunësve civil të AKEP
 • [H4] Nënshkruhet kodi i sjelljes midis operatoreve mobile
 • [H4] AKEP KERKON DERI NE 30 MAJ TE LARGOHEN KABLLOT AJRORE NGA SHTYLLEZIMET ELEKTRIKE
 • [H4] PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORE TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR 3 MUJORIN IV TË VITIT 2014
 • [H4] Zhvillohet mbledhja e përbashkët midis AKEP dhe ARKEP
 • [H4] ULEN PAGESAT PER FREKUENCAT
 • [H4] Zhvilloi Punimet Kongresi i 26-të Universal Postar
 • [H4] KËSHILLIM PUBLIK MBI DHËNIEN NË PËRDORIM TË BREZAVE TË FREKUENCAVE TRA-ECS 2500-2690 MHz
 • [H4] Takimi i 28-të plenar i Organit të Rregullatorëve Europian të Komunikimeve Elektronike (BEREC)
 • [H4] Keshillim publik ”Rregullore për administrimin e interferencave”
 • [H4] Komisioni Europian për rishikimin e kuadrit rregullator të BE-së për Komunikimet Elektronike
 • [H4] AKEP FILLON PROCEDUREN PER LANCIMIN E SHERBIMEVE LTE-4G
 • [H4] Forumi Rajonal i Arritjeve në fushën e Teknologjisë së Informacionit-INFOFEST 2016
 • [H4] KESHILLIM PUBLIK PER ULJEN E PAGESAVE QE KRYEN NE AKEP
 • [H4] Takim me ekspertet e Autoritetit të Malit të Zi (EKIP) për kordinimin ndërkufitar të spektrit
 • [H4] Miratimi e Rregullave mbi regjistrimin e detyrueshem ne AKEP te frekuencave te brezit 2.4 / 5.8 GHZ që mund të përdoren pa Autorizim Individual
 • [H4] Drejtori i Byrosë së Zhvillimit të Telekomunikacionit të ITU-së (BDT) Z.Brahima SANOU, pret në takim Kryetarin e AKEP Z.Piro XHIXHO
 • [H4] NDALOHET PORTIMI I PAJTIMTAREVE DEBITORE
 • [H4] AKEP merr pjesë në Konferencen Ndërkombëtare " Riding the (radio) waves of change"
 • [H4] RISHIKIM I TARIFAVE TË TERMINIMIT TË THIRRJEVE NË RRJETET CELULARE
 • [H4] Takim me misionin e ITU në kuadër të projektit - "QoS PROJECT Polish-Albanian (UKE-AKEP) project under the auspices of ITU
 • [H4] NGA 1 PRILLI FORMULARE TE RINJ APLIKIMI
 • [H4] AKEP MERR PJESË NË TAKIMIN E JASHTËZAKONSHËM PLENAR TË BEREC
 • [H4] AKEP miraton formularet e regjistrimit për përdoruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike
 • [H4] Keshillim publik mbi perdorimin e brezave të frekuencave GSM 900/1800
 • [H4] Nisin punimet për mbulimin me fibër optike, sinjal telefonik dhe shërbimet 3G në zonën e Kelmendit
 • [H4] Keshillim publik per rishilimin e tarifave te terminimit celular
 • [H4] 200 MIJE NUMRA TE BARTUR
 • [H4] PORTABILITETI FIKS TANI NE TE GJITHE VENDIN
 • [H4] LIBERALIZIMI I PLOTE I DOMAIN .al
 • [H4] 150 000 MIJE NUMRA TE BARTUR
 • [H4] AKEP në Takim e 10-të Plenare të Grupit të Rregullatorëve Europian për Shërbimin Postar "ERGP"
 • [H4] KONSULTIM PUBLIK MBI SHERBIMET E OPERATOREVE POSTARE
 • [H4] Zhvillohet Konferenca Ndërkombëtare e Rregullatorëve (IRC-2016)
 • [H4] KONSULTIM PUBLIK PER DETYRIMIN E SHERBIMIT UNIVERSAL
 • [H4] Zhvilloi punimet Takimi i 27-të Planare të BEREC
 • [H4] DUKE FILLUAR NGA 1 JANAR 2013 CDO PERDORUES DO TE MAT VETE SHPEJTESINE E AKSESIT NE INTERNET
 • [H4] AKEP organizon Samitin e 2-të të Rregullatorëve të Rajonit
 • [H4] MIRATOHET RREGULLORJA MBI PUBLIKIMIN E INFORMACIONIT PËR TARIFAT AKEP
 • [H4] Firmoset Marrëveshja e Mirëkuptimit midis AKEP, ARRSH dhe FSHZH
 • [H4] TREGUESIT STATISTIKORE TE 6 MUJORIT TE I-rë 2012
 • [H4] ZHVILLOHEN PUNIMET E SAMITIT BOTËRORË TË SHOQËRISË SË INFORMACIONIT "ITU WSIS-2016"
 • [H4] 100 000 NUMRA TE BARTUR
 • [H4] AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2015
 • [H4] Shqiperia behet pjese e portalit EFIS.
 • [H4] Plus Communication pajiset me autorizim për ofrimin e shërbimeve në brezin e frekuencave 2100 MHz ( i njohur ndryshe si 3G)
 • [H4] 70 MIJE NUMRA TE BARTUR
 • [H4] Albtelecom pajiset me autorizim për ofrimin e shërbimeve broadband në brezin e frekuencave 2600 MHz (i njohur ndryshe si 4G)
 • [H4] 55 MIJE NUMRA TE BARTUR
 • [H4] AKEP MERR PJESË NË WORKSHOP “BROADBAND SERVICES AND INFRASTRUCTURE MAPPING”
 • [H4] 40 MIJE NUMRA TE BARTUR
 • [H4] BOTIMI I FITUESIT - BREZI 2600 MHz
 • [H4] Oferta Reference te Aksesit ne qarkun local (RUO) e Albtelecom
 • [H4] BOTIMI I FITUESIT - BREZI 2100 MHz
 • [H4] 99 vjetori i Post-Telekomunikacioneve ne Shqiperi
 • [H4] AKEP MERR PJESË NË “WORKSHOP MBI MENAXHIMIN E SPEKTRIT DHE TRANZITIMIT NË TRANSMETIMET DIXHITALE PËR EUROPËN DHE CIS”
 • [H4] Oferta Reference te Aksesit ne qarkun local (RUO) e Albtelecom
 • [H4] AKEP NËNSHKRUAN MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ME ZYRËN ÇEKE TË TELEKOMUNIKACIONIT
 • [H4] Dita Botërore e Postave
 • [H4] NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE
 • [H4] VIZITË STUDIMORE E AKEP PRANË AUTORITETIT SLLOVEN-AKOS, NË KUADËR TË PROGRAMIT TË BINJAKËZIMIT
 • [H4] 20 mije sasia e Numrave te Bartur
 • [H4] Më 1 Shtator 2011, ulja e dytë e tarifave të terminimit dhe origjinimit në rrjetet celulare të OFNT
 • [H4] AKEP MERR PJESË NË TAKIMIN E DYTË TË FORUMIT TË EVROPËS JUGORE PËR IMPLEMENTIMIN E DIVIDENTIT DIXHITAL (SEDDIF)
 • [H4] Lista e Operatoreve qe ofrojne sherbim telefonik me kodet e rrugezimit te Portabilitetit te Numri
 • [H4] AKEP MERR PJESË NË TAKIMIN E 26-të PLENARË TË BEREC / IRG
 • [H4] Konsultim Publik
 • [H4] NJOFTIM PËR KLASIFIKIMIN E OFERTAVE
 • [H4] AKEP, kompetencat dhe përgjegjësitë
 • [H4] POSTËS SHQIPTARE I DORËZOHET AUTORIZIMI I PËRGJITHSHËM I SHËRBIMEVE POSTARE
 • [H4] INAGUROHET STACIONI FIKS I MONITORIMIT NË PINET
 • [H4] Njoftim për Këshillim Publik
 • [H4] AKEP HAP PROCEDURAT E TENDERIT PËR DHËNIEN NË PËRDORIM TË FREKUENCAVE TË BREZIT 2100 MHZ DHE 2600 MHZ
 • [H4] Loja Fillon Përsëri me Teknologjinë në 10-të vjeçarin e dytë të shekullit të 21-të
 • [H4] ALBANIAN SECURITY FORUM – ASF 2015
 • [H4] Mbledhje, 28.06.2010
 • [H4] TAKIMI PLENAR I ERGP
 • [H4] Mbledhje, 14.06.2010
 • [H4] TAKIMI I 25-të PLENAR I BEREC
 • [H4] KOORDINATORI RAJONAL I ITU TAKIM ME AKEP
 • [H4] MBYLLEN PUNIMET E KONFERENCËS BOTËRORE TË ITU MBI RADIOKOMUNIKIMIN (ITU WRC-15)
 • [H4] AKEP MERR PJESË NË KONFERENCËN BOTËRORE TË RADIOKOMUNIKIMIT (WRC-15)
 • [H4] PUBLIKOHET PROGRES RAPORTI I KOMISIONIT EUROPIAN PËR SHQIPËRINË 2015
 • [H4] NËNSHKRUHET MEMORANDUMI I MIRËKUPTIMIT MIDIS AKEP DHE AKOS
 • [H4] AKEP MERR PJESË NË PUNIMET E TAKIMIT PLENARË TË 24 TË BEREC
 • [H4] AKEP MERR PJESË NË TAKIMIN KONSULTATIV ME KRYETARËT E BASHKIVE TË VENDIT
 • [H4] KONFERENCA E 13 NDËRKOMBËTARE E AGJENCIVE RREGULLATORE TË RAJONIT TË BALLKANIT ME TEMË REGULATORY ACTIVITY IN ELECTRONIC COMMUNICATIONS SECTOR
 • [H4] NËNSHKRUHET MEMORANDUMI I MIRËKUPTIMIT MIDIS AKEP DHE UKEI
 • [H4] RATEL VENDOS TË HAP PROCEDURAT E TENDERIT PËR LICENSAT INDIVIDUALE PËR BREZAT E FREKUENCAVE 791-821/832-862 MHZ
 • [H4] INAGUROHET QENDRA RAJONALE NË KRUJË - STACIONI FIKS I MONITORIMIT
 • [H4] NJOFTIM PËR SIPËRMARRËSIT
 • [H4] FRANCË: HAPET ANKANDI PËR BREZIN 700 MHz
 • [H4] ANKANDI NË TURQI PËR 4G ARRIN NË 3,4 MILIARDË EURO.
 • [H4] KOSOVA DHE SERBIA ZGJIDHIN ÇËSHTJET E TELEKOMIT.
 • [H4] AKEP MERR PJESË NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE TË TELEKOMUNIKACIONIT (CONTEL)
 • [H4] AKEP PRET PËR VIZITË PUNE PËRFAQËSUESIT TË EKIP
 • [H4] AUTORITETI I KONKURRENCËS SË MAQEDONISË MIRATOI KËRKESËN PËR BASHKIM, DY OPERATORËT CELULARË: VIP, DEGË E MOBILCOM AUSTRIA DHE ONE, DEGË E TELEKOM SLOVENIJE
 • [H4] GJERMANIA SHET BREZIN 700 MHz (DD2) PËR 5.08 MLD EURO
 • [H4] AKEP MERR PJESE NE SESIONIN E 8-të PLENAR TE ERGP
 • [H4] AKEP I DOREZON AUTORIZIMIN POSTES SHQIPTARE PER OFRIMIN E SHERBIMIT UNIVERSAL POSTAR
 • [H4] TAKIMI I 23-te PLENAR I BEREC DHE ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E IRG
 • [H4] FORUMI BOTËROR WSIS 2015 PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT.
 • [H4] WORKSHOP RAJONAL PËR EUROPËN DHE CIS, MBI ADMINISTRIMIN E SPEKTRIT
 • [H4] AKEP RAPORTON NE KUVEND MBI VEPRIMTARINE PER VITIT 2014
 • [H4] MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS AKEP DHE CRC
 • [H4] SAMITI I PARE RAJONAL I RREGULLATOREVE TË RAJONIT
 • [H4] CEPT / ECC VENDOS QE BREZI 700 Mhz TE JEPET PER SHERBIME TOKESORE MOBILE
 • [H4] FORUM I ITU MBI ZHVILLIMIN RAJONAL
 • [H4] KONFERENCA E STRATEGJISË GLOBALE TË UPU-SË
 • [H4] NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE
 • [H4] NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN DHE PJESMARRJEN NE TENDER
 • [H4] TAKIM PUNE MIDIS AKEP DHE ARKEP
 • [H4] KOMUNIKIMET DIXHITALE – MAKSIMIZIMI I SHFRYTËZIMIT TË SPEKTRIT; MUNDËSITË DHE SFIDAT
 • [H4] Njoftim për zhvillimin e tenderit
 • [H4] ZHVILLOHET TAKIMI I 22 PLENAR I BEREC
 • [H4] NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE
 • [H4] TAKIM KONSULTATIV PËR REHABILITIMIN E INFRASTRUKTURËS SË RRJETEVE KABLLORE AJRORE
 • [H4] NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI
 • [H4] AKEP MERR STATUSIN E VËZHGUESIT NË ERGP
 • [H4] NJOFTIM PER SHTYP
 • [H4] NJOFTIM PER SHTYP
 • [H4] DIGI DARE BEFORE THE FINAL SWITCHOVER
 • [H4] TAKIM PLENAR I BEREC
 • [H4] NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI
Imazhe Ne gjetëm 27 imazhe në këtë faqe interneti.

15 Atributet alt janë bosh ose mungojnë. Shto një tekst alternativ në mënyrë që motorët e kërkimit të kuptojnë më mirë përmbajtjen e imazheve tuaja.
Raporti Tekst/HTML Raport : 21%

Mirë, raporti i faqes me tekst në kodin HTML është më i lartë se 15, por më i ulët se 25 e shprehur në përqindje.
Flash Perfekte, asnjë përmbajtje Flash nuk është zbuluar në këtë faqe
Strukturë Shkëlqyeshëm, nuk ka Iframes të zbuluar në këtë faqe.

Rishkruaj URL Keq. Lidhjet tuaja permbajnë varg te dyshimtë.
URL me Underscore ( _ ) Ne kemi zbuluar adresa me underscore ( _ ) në URL-të tuaja. Ju duhet të përdorni më tepër hyphens ( - ) për të optimizuar SEO tuaj.
Lidhje In-page Gjetëm një lidhje të përgjithshme 293 duke përfshirë 18 lidhjet në skedarëAnchor Lloji Juice
KONTAKTE I brendshëm Passing Juice
FAQ I brendshëm Passing Juice
Albanian I brendshëm Passing Juice
English I brendshëm Passing Juice
Skip to content I brendshëm Passing Juice
Konsultime ne Proces I brendshëm Passing Juice
Konsultime te Perfunduara I brendshëm Passing Juice
Per pagesat qe kryhen ne AKEP I brendshëm Passing Juice
Informacion mbi proceduren e konsultimit nga AKEP I brendshëm Passing Juice
Rregullore I brendshëm Passing Juice
Vendime te Keshillit Drejtues I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.82 datë 01.10.2018  për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit " Rregullimi i tarifave të Sipërmarrësve me fnt në tregun me shumicë të aksesit dhe origjinimit të shërbimeve celulare"” I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.81 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Telekom Albania sh.a me fuqi të ndjeshme në tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare si dhe masat përkatëse Rregullatore" I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.80 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Albtelecom sh.a me fuqi të ndjeshme në tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare si dhe masat përkatëse Rregullatore” I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.79 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a me fuqi te ndjeshme në tregun me shumicë të aksesit dhe origjinimit, tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregun me pakicë të shërbimeve celulare dhe masat përkatëse Rregullatore" I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.78 datë 01.10.2018 për  “Miratimin të dokumentit: “Analizë e tregut celular: tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit; tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregu me pakicë i shërbimeve celulare – dokument përfundimtar” I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.77 datë 01.10.2018  për “Rregullimin e tarifave të Sipërmarrësve(1) me fuqi të ndjeshme në treg për terminimin e thirrjeve në rrjetet e tyre individuale publike të telefonisë fikse dhe vendosjen e masave rregulluese” I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.76 datë 01.10.2018  për “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit telekom albania sh.a.me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telekom albania drejt numrave gjeografikë fiks1 dhe vendosjen e masave rregulluese” I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.75 datë 01.10.2018  për  “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit albtelecom sh.a. me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetin fiks Albtelecom sh.a I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.74 datë 01.10.2018  për “Miratimin e dokumentit: Rregullimi i tarifave të Sipërmarrësve me fnt në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet fikse” I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.73 datë 01.10.2018  për “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësit Albtelecom sh.a. me fuqi të ndjeshme në treg për tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Albtelecom sh.a” I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.70 datë 01.10.2018 për “Miratimin e dokumentit: Rregullimi i tarifave të Sipërmarrësve me fnt në tregjet me shumicë të terminimit te thirrjeve në rrjetet celulare - dokumenti përfundimtar” I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.69 datë 01.10.2018 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit regjistrues të domaineve nën .al “Shqipëriacom sh.p.k” për anullimin e vendimit të këshillit drejtues nr.41, datë 04.06.2018” I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.68 datë 01.10.2018 për "“Shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit regjistrues të domaineve nën .al “WEBHOST sh.p.k”” për kundërshtimin e pjesshëm të vendimit nr. 41 datë 04.06.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP”” I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.67 datë 01.10.2018 për “Disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al” e ndryshuar”. I brendshëm Passing Juice
Vendim Nr.66, datë 24.09.2018 për “Disa shtesa dhe ndryshime në dokumentin e tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (792-862 MHz)”, ref. 1x10 MHz i çiftuar-800-2018”, miratuar me vendim të këshillit drejtues nr. 47, datë 5.7.2018”. I brendshëm Passing Juice
AKEP ASISTON MISIONIN PAMECA V NË TRAJNIMIN PËR SISTEMET E… I brendshëm Passing Juice
Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP i dorëzon RTSH-së Autorizimin… I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR MEDIAT I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI I brendshëm Passing Juice
Testoni Shpejtesine I brendshëm Passing Juice
Sherbimi ndaj konsumatorit I brendshëm Passing Juice
e- Aplikime Postare I brendshëm Passing Juice
e - Aplikime I brendshëm Passing Juice
e - Portabiliteti I jashtem Passing Juice
e - Raportime I brendshëm Passing Juice
e - P.P.F. I brendshëm Passing Juice
e - Konsumatori I brendshëm Passing Juice
e - Ankime I brendshëm Passing Juice
e - Njohje Konformiteti I brendshëm Passing Juice
MBI PLOTËSIMIN E DETYRIMEVE PËR RAPORTIMIN, RINOVIMIN DHE PUBLIKIMIN E INFORMACIONEVE PËR DOMAINET .AL DHE NËNDOMAINET .AL I brendshëm Passing Juice
Rregjistri I brendshëm Passing Juice
Regjistri i Subjekteve PMR I brendshëm Passing Juice
Revokime / Anullime I brendshëm Passing Juice
Plani Kombëtar i Frekuencave I brendshëm Passing Juice
Plani i Perdorimit te Frekuencave I brendshëm Passing Juice
EFIS(ECO Frequency Information System) I jashtem Passing Juice
Plani i Numeracionit I brendshëm Passing Juice
Numra te alokuar I brendshëm Passing Juice
Guide mbi Planin e Numeracionit I brendshëm Passing Juice
Regjistrim Domain I brendshëm Passing Juice
Kerkoni per Domain tuaj I brendshëm Passing Juice
Regjistri i Regjistrareve I brendshëm Passing Juice
Aktet e Pagesave I brendshëm Passing Juice
Llojet e Pagesave I brendshëm Passing Juice
Lista e Debitoreve I brendshëm Passing Juice
DISA SQARIME MBI NJOFTIMIN E AKEP MBI DETYRIMIN E PORTALEVE ONLINE PËR REGJISTRIM NË QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT I brendshëm Passing Juice
NJOFTIMI PËR SHTYP I brendshëm Passing Juice
Mbi verifikimin dhe bllokimin e faqeve domain me përmbajtje publiciteti mbi lojërat e fatit në kundershtim me aktet ligjore dhe nënligjore ne fuqi I brendshëm Passing Juice
AKEP MONITORON ZONAT TURISTIKE PËR TË VERIFIKUAR DHE SIGURUAR CILËSINË E SHËRBIMIT TË TELEFONISË SË LËVIZSHME NGA OPERATORËT MOBILE I brendshëm Passing Juice
AKEP ORGANIZON TAKIM MBI INTEGRIMIN DIXHITAL DHE ZHVILLIMET PËR ROAMINGUN NDËRKOMBËTAR RAJONAL I brendshëm Passing Juice
Njoftim mbi zhvillimin e Tenderit në brezin e frekuencave 800 MHz I brendshëm Passing Juice
EKSPOZIMI NDAJ FUSHAVE ELEKTROMAGNETIKE I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR SHTYP I brendshëm Passing Juice
AKEP ZHVILLON TAKIM ME DELEGACIONIN E KOMISIONIT PËR VEPRIMTARINË PRODHUESE, TREGTINË DHE MJEDISIN I brendshëm Passing Juice
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe Autoritetit të Konkurrencës (AK) I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI I brendshëm Passing Juice
Intervistë e drejtorit të Rregullimit Eknomik dhe Statistikave Pajtim Melani I brendshëm Passing Juice
Sqarime dhe Këshilla për shmangien e skemave të mashtrimit me thirrjet telefonike I brendshëm Passing Juice
Intervistë I brendshëm Passing Juice
PREZANTOHET NË SEANCË PLENARE NË KUVENDIN E SHQIPËRISË RAPORTI VJETOR I AKEP PËR VITIN 2017 I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR SHTYP I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM MBI MONITORIMIN E PËRDORIMIT TË SPEKTRIT TË FREKUENCAVE TË CAKTUARA NË PLANIN KOMBËTAR TË FREKUENCAVE I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR SHTYP I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR SHTYP I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR SHTYP I brendshëm Passing Juice
AKEP, aksion për stabilizimin dhe eleminimin e rrjeteve ajrore! I brendshëm Passing Juice
Takim me përfaqësues të Rregullatorit Elektronik dhe Postar të Malit të Zi dhe Shqipërisë I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR SHTYP I brendshëm Passing Juice
AKEP në takimin e 33-të plenar të BEREC I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM I brendshëm Passing Juice
AKEP merr pjesë në takimin e 13-të Plenar të ERGP-së I brendshëm Passing Juice
Njoftim për Mediat I brendshëm Passing Juice
AKEP zhvillon takim pune me delegacionin e ARKEP I brendshëm Passing Juice
Njoftim për Shtyp për Portabilitetin e Numrit I brendshëm Passing Juice
AKEP merr pjesë në Takimin Ndërkombëtar të Organeve Rregullatore dhe Institucioneve nga Evropa Juglindore, përgjegjëse për Zbatimin e Direktivës 2014/53/EU (RED) I brendshëm Passing Juice
FTESË PËR NEGOCIATA I brendshëm Passing Juice
Firmoset Memorandumi i mirëkuptimit midis AKEP dhe RAK (Rregullatori i Komunikimeve Elektronike të Bosnje dhe Hercegovinës) I brendshëm Passing Juice
Publikohen treguesit statistikore të komunikimeve elektronike për Tremujorin e Katërt 2017 I brendshëm Passing Juice
Takim me përfaqësuesit e Autoritetit Rregullatore të Turqisë, ICTA-së dhe AKEP I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR SHTYP I brendshëm Passing Juice
Takim për rritjen e bashkëpunimit midis ITU dhe AKEP I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR SHTYP I brendshëm Passing Juice
AKEP NË TAKIMIN E 32-TË PLENAR TË BEREC I brendshëm Passing Juice
Publikohet Strategjia dhe plani i veprimit të AKEP për vitin 2018 I brendshëm Passing Juice
Përmirësohet shërbimi celular në zonën turistike të Malit të Krujës në Sari Salltik I brendshëm Passing Juice
Njoftim për shtyp mbi Këshillimin Publik për ndryshimet në Portabilitetin e Numrit I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR PJESE NE KONFERENCËN E 15-TË NDËRKOMBËTARE “AKTIVITETET RREGULLATORE NË SEKTORIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE- INFOFEST 2017 I brendshëm Passing Juice
Z. Ilir Zela zgjidhet Kryetar i ri i Këshillit Drejtues të AKEP I brendshëm Passing Juice
AKEP merr pjesë në takimin e 3-të të Grupit të Kontakit të BEREC (Bordi i Rregullatorëve Evropianë për Komunikimet Elektronike) I brendshëm Passing Juice
Seminar mbi "STRATEGJIA DHE PLANI I VEPRIMIT TË AKEP PËR VITIN 2018" I brendshëm Passing Juice
AKEP ZGJERON FUSHËN E AKTIVITETIT TË ZYRËS RAJONALE TË MONITORIMIT DHE INSPEKTIMIT KRUJË I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TREMUJORIN E TRETË 2017 I brendshëm Passing Juice
Njoftim Mbi vlerësimin e provimit për çertifikatë aftësie radioamatore I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TREMUJORIN E DYTË 2017 I brendshëm Passing Juice
Kryetari i AKEP Z.Piro XHIXHO zhvillon takim me drejtorin e byrosë së zhvillimit të ITU Z.Brahima SANOU I brendshëm Passing Juice
Njoftim për këshillim publik I brendshëm Passing Juice
AKEP Revokon Autorizimet, Anullon Numeracionet dhe heq Licencat e Subjekteve debitorë për vitin 2017 I brendshëm Passing Juice
AKEP në Samitin Global për shoqërinë e informacionit ITU WSIS-17 I brendshëm Passing Juice
AMA DHE AKEP URDHËR TË PËRBASHËT PËR MARRJEN E MASAVE PËR LIRIMIN E BREZIT 800 Mhz (DIVIDENTI I PARË NUMERIK - DDI) DERI NË 30 QERSHOR I brendshëm Passing Juice
Njoftim mbi Zhvillimin e provimit Radioamator I brendshëm Passing Juice
AKEP në konferencën rregullatore ndërkombëtare të AEK I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TRE MUJORIN E KATËRT TË VITIT 2016 I brendshëm Passing Juice
AKEP merr pjesë në seminarin rajonal për europën dhe vendet CIS me temë "Menaxhimi i spektrit dhe Audiovizuali" I brendshëm Passing Juice
Njoftim I brendshëm Passing Juice
AKEP merr pjesë në punimet e takimit të 31-të plenar të BEREC I brendshëm Passing Juice
AKEP HAP PROÇESIN E KËSHILLIMIT PUBLIK PËR SHITJEN E BREZIT TË FREKUENCAVE 800 MHZ I brendshëm Passing Juice
VIJON PUNA PËR PËRMIRËSIMIN E RRJETEVE PROBLEMATIKE NË QYTETET KRYESORE TË VENDIT I brendshëm Passing Juice
Organizohet në Lezhë takimi mbi ecurinë e punimeve në Infrastrukturën Urbane të Komunikimeve Elektronike I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT POSTAR PËR TRE MUJORIN E TRETË TË VITIT 2016 I brendshëm Passing Juice
Takim me të rinjtë Radioamator të Elbasanit I brendshëm Passing Juice
PUBLIKON TREGUSIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TRE MUJORIN E TRETË TË VITIT 2016 I brendshëm Passing Juice
AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2016 I brendshëm Passing Juice
ARRIN NË 20 MIJË NUMRI I DOMAIN.AL I brendshëm Passing Juice
AKEP merr pjesë në forumin për zhvillimin rajonal (RDF-EUR) dhe takimin përgaditor rajonal për Europën (RPM-EUR) I brendshëm Passing Juice
ARRITI NË 500 MIJË NUMËRI I PORTIMEVE NË RRJETIN MOBILE DHE FIKS I brendshëm Passing Juice
AKEP hap zyrën e sektorit rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit në Korçë I brendshëm Passing Juice
Publikohet Dokumenti "Statusi i Shërbimit Universal të Komunikimeve Elektronike - Këshillim Publik" I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT POSTAR PËR TRE MUJORIN E DYTË TË VITIT 2016 I brendshëm Passing Juice
Akep i kerkon sipërmarrësve të komunikimeve elektronike të përmirësojnë instalimet në blloqet e banimit në qytetin e Tiranës I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT PËR TRE MUJORIN E DYTË TË VITIT 2016 I brendshëm Passing Juice
AKEP hap zyrën e sektorit rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit Vlorë I brendshëm Passing Juice
AKEP revokon Autorizimet për përdorimin e frekuencave dhe anullimin e numeracioneve I brendshëm Passing Juice
Organizohet në Berat takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës urbane të Komunikimeve Elektronike I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT POSTAR PËR VITIN 2015 I brendshëm Passing Juice
Njoftim I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT POSTAR PËR TRE MUJORIN E PARË TË VITIT 2016 I brendshëm Passing Juice
Organizohet në Elabsan takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës urbane të komunikimeve elektronike I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR SIPËRMARRËSIT/SUBJEKTET I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN E PROVIMIT RADIOAMATOR I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TRE MUJORIN E PARË TË VITIT 2016 I brendshëm Passing Juice
AKEP merr pjesë në takimin e grupit të ekspertëve mbi: "Bashkëpunimin për të fuqizuar Smart Grid për rritjen digjitale" I brendshëm Passing Juice
MIRATOHET RAPORTI VJETOR I VEPRIMTARISË SË AKEP PËR VITIN 2015 I brendshëm Passing Juice
AKEP, merr pjesë në punimet e mbledhjes së 30-të plenare të BEREC I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORE TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR TRE MUJORIN IV TË VITIT 2015 I brendshëm Passing Juice
Organizohet ne Durrës takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës urbane të Komunikimeve Elektronike I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR VENDIM PËR SHTRIRJEN E SHËRBIMEVE BROADBAND NË ZONAT ME DENSITET TË ULËT TË POPULLSISË I brendshëm Passing Juice
Takim pune AKEP-ARKEP mbi implementimin e kodeve të pikave kombëtare dhe ndërkombëtare të sinjalizimit I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR SIPËRMARRËSIT I brendshëm Passing Juice
Organizohet në Fier takimi mbi ecurinë e punimeve në infarastrukturën urbane të Komunikimeve Elektronike I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHET PROGRES RAPORTI I KOMISIONIT EUROPIAN PËR SHQIPËRINË 2015 I brendshëm Passing Juice
PRIORITETE TË PUNËS SË BEREC PËR 2017 I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR KËSHILLIM PUBLIK I brendshëm Passing Juice
AKEP hap Zyrën e Sektorit Rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit Shkodër I brendshëm Passing Juice
NGA 1 SHTATORI LTE/4G EDHE NË 900/1800 MHz I brendshëm Passing Juice
Zhvillohet takimi në nivel ekspertësh midis AKEP dhe ARKEP, lidhur me zhvillimet rregullatore në tregun postar I brendshëm Passing Juice
AKEP JU HEQ TË DREJTËN E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE DHE TË RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 27 SIPËRMARRËSVE. I brendshëm Passing Juice
Akep merr pjesë në takimin e 29-të plenarë të BEREC I brendshëm Passing Juice
STARTON FAZA E DYTË E AKSIONIT PËR STABILIZIMIT TË RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE AUDIOVIZIVE NË GJITHË VENDIN. I brendshëm Passing Juice
KUVENDI MIRATON REZOLUTEN MBI AKTIVITETIN E AKEP PER VITIN 2014 I brendshëm Passing Juice
NGA 1 SHTATOR 2015 FILLON SHERBIMI 4G BAZUAR NE TEKNOLOGJINE LTE I brendshëm Passing Juice
DERI ME 1 DHJETOR TE PERMBUSHEN MASAT MBROJTESE DHE KUSHTEVE TE SIGURISE I brendshëm Passing Juice
AKEP merr pjesë në takimin e 11-të plenare të ERGP I brendshëm Passing Juice
Publikohet progres raporti i Komisionit Europian mbi Shqiperinë për vitin 2016 I brendshëm Passing Juice
KESHILLIM PUBLIK PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME MBI KUSHTET TEKNIKE PËR NDËRTIMIN E INFRASTRUKTURËS SË RRJETEVE I brendshëm Passing Juice
Arrihet marrëveshja për kodin telefonik të Kosovës I brendshëm Passing Juice
KESHILLIM PUBLIK MBI DHENIEN E TE DREJTAVE TE PERDORIMIT NE BREZAT IMT I brendshëm Passing Juice
Formimi i vijushëm profesional të nënpunësve civil të AKEP I brendshëm Passing Juice
Nënshkruhet kodi i sjelljes midis operatoreve mobile I brendshëm Passing Juice
AKEP KERKON DERI NE 30 MAJ TE LARGOHEN KABLLOT AJRORE NGA SHTYLLEZIMET ELEKTRIKE I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHEN TREGUESIT STATISTIKORE TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR 3 MUJORIN IV TË VITIT 2014 I brendshëm Passing Juice
Zhvillohet mbledhja e përbashkët midis AKEP dhe ARKEP I brendshëm Passing Juice
ULEN PAGESAT PER FREKUENCAT I brendshëm Passing Juice
Zhvilloi Punimet Kongresi i 26-të Universal Postar I brendshëm Passing Juice
KËSHILLIM PUBLIK MBI DHËNIEN NË PËRDORIM TË BREZAVE TË FREKUENCAVE TRA-ECS 2500-2690 MHz I brendshëm Passing Juice
Takimi i 28-të plenar i Organit të Rregullatorëve Europian të Komunikimeve Elektronike (BEREC) I brendshëm Passing Juice
Keshillim publik ”Rregullore për administrimin e interferencave” I brendshëm Passing Juice
Komisioni Europian për rishikimin e kuadrit rregullator të BE-së për Komunikimet Elektronike I brendshëm Passing Juice
AKEP FILLON PROCEDUREN PER LANCIMIN E SHERBIMEVE LTE-4G I brendshëm Passing Juice
Forumi Rajonal i Arritjeve në fushën e Teknologjisë së Informacionit-INFOFEST 2016 I brendshëm Passing Juice
KESHILLIM PUBLIK PER ULJEN E PAGESAVE QE KRYEN NE AKEP I brendshëm Passing Juice
Takim me ekspertet e Autoritetit të Malit të Zi (EKIP) për kordinimin ndërkufitar të spektrit I brendshëm Passing Juice
Miratimi e Rregullave mbi regjistrimin e detyrueshem ne AKEP te frekuencave te brezit 2.4 / 5.8 GHZ që mund të përdoren pa Autorizim Individual I brendshëm Passing Juice
Drejtori i Byrosë së Zhvillimit të Telekomunikacionit të ITU-së (BDT) Z.Brahima SANOU, pret në takim Kryetarin e AKEP Z.Piro XHIXHO I brendshëm Passing Juice
NDALOHET PORTIMI I PAJTIMTAREVE DEBITORE I brendshëm Passing Juice
AKEP merr pjesë në Konferencen Ndërkombëtare " Riding the (radio) waves of change" I brendshëm Passing Juice
RISHIKIM I TARIFAVE TË TERMINIMIT TË THIRRJEVE NË RRJETET CELULARE I brendshëm Passing Juice
Takim me misionin e ITU në kuadër të projektit - "QoS PROJECT Polish-Albanian (UKE-AKEP) project under the auspices of ITU I brendshëm Passing Juice
NGA 1 PRILLI FORMULARE TE RINJ APLIKIMI I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR PJESË NË TAKIMIN E JASHTËZAKONSHËM PLENAR TË BEREC I brendshëm Passing Juice
AKEP miraton formularet e regjistrimit për përdoruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike I brendshëm Passing Juice
Keshillim publik mbi perdorimin e brezave të frekuencave GSM 900/1800 I brendshëm Passing Juice
Nisin punimet për mbulimin me fibër optike, sinjal telefonik dhe shërbimet 3G në zonën e Kelmendit I brendshëm Passing Juice
Keshillim publik per rishilimin e tarifave te terminimit celular I brendshëm Passing Juice
200 MIJE NUMRA TE BARTUR I brendshëm Passing Juice
PORTABILITETI FIKS TANI NE TE GJITHE VENDIN I brendshëm Passing Juice
LIBERALIZIMI I PLOTE I DOMAIN .al I brendshëm Passing Juice
150 000 MIJE NUMRA TE BARTUR I brendshëm Passing Juice
AKEP në Takim e 10-të Plenare të Grupit të Rregullatorëve Europian për Shërbimin Postar "ERGP" I brendshëm Passing Juice
KONSULTIM PUBLIK MBI SHERBIMET E OPERATOREVE POSTARE I brendshëm Passing Juice
Zhvillohet Konferenca Ndërkombëtare e Rregullatorëve (IRC-2016) I brendshëm Passing Juice
KONSULTIM PUBLIK PER DETYRIMIN E SHERBIMIT UNIVERSAL I brendshëm Passing Juice
Zhvilloi punimet Takimi i 27-të Planare të BEREC I brendshëm Passing Juice
DUKE FILLUAR NGA 1 JANAR 2013 CDO PERDORUES DO TE MAT VETE SHPEJTESINE E AKSESIT NE INTERNET I brendshëm Passing Juice
AKEP organizon Samitin e 2-të të Rregullatorëve të Rajonit I brendshëm Passing Juice
MIRATOHET RREGULLORJA MBI PUBLIKIMIN E INFORMACIONIT PËR TARIFAT AKEP I brendshëm Passing Juice
Firmoset Marrëveshja e Mirëkuptimit midis AKEP, ARRSH dhe FSHZH I brendshëm Passing Juice
TREGUESIT STATISTIKORE TE 6 MUJORIT TE I-rë 2012 I brendshëm Passing Juice
ZHVILLOHEN PUNIMET E SAMITIT BOTËRORË TË SHOQËRISË SË INFORMACIONIT "ITU WSIS-2016" I brendshëm Passing Juice
100 000 NUMRA TE BARTUR I brendshëm Passing Juice
AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2015 I brendshëm Passing Juice
Shqiperia behet pjese e portalit EFIS. I brendshëm Passing Juice
Plus Communication pajiset me autorizim për ofrimin e shërbimeve në brezin e frekuencave 2100 MHz ( i njohur ndryshe si 3G) I brendshëm Passing Juice
70 MIJE NUMRA TE BARTUR I brendshëm Passing Juice
Albtelecom pajiset me autorizim për ofrimin e shërbimeve broadband në brezin e frekuencave 2600 MHz (i njohur ndryshe si 4G) I brendshëm Passing Juice
55 MIJE NUMRA TE BARTUR I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR PJESË NË WORKSHOP “BROADBAND SERVICES AND INFRASTRUCTURE MAPPING” I brendshëm Passing Juice
40 MIJE NUMRA TE BARTUR I brendshëm Passing Juice
BOTIMI I FITUESIT - BREZI 2600 MHz I brendshëm Passing Juice
Oferta Reference te Aksesit ne qarkun local (RUO) e Albtelecom I brendshëm Passing Juice
BOTIMI I FITUESIT - BREZI 2100 MHz I brendshëm Passing Juice
99 vjetori i Post-Telekomunikacioneve ne Shqiperi I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR PJESË NË “WORKSHOP MBI MENAXHIMIN E SPEKTRIT DHE TRANZITIMIT NË TRANSMETIMET DIXHITALE PËR EUROPËN DHE CIS” I brendshëm Passing Juice
Oferta Reference te Aksesit ne qarkun local (RUO) e Albtelecom I brendshëm Passing Juice
AKEP NËNSHKRUAN MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ME ZYRËN ÇEKE TË TELEKOMUNIKACIONIT I brendshëm Passing Juice
Dita Botërore e Postave I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE I brendshëm Passing Juice
VIZITË STUDIMORE E AKEP PRANË AUTORITETIT SLLOVEN-AKOS, NË KUADËR TË PROGRAMIT TË BINJAKËZIMIT I brendshëm Passing Juice
20 mije sasia e Numrave te Bartur I brendshëm Passing Juice
Më 1 Shtator 2011, ulja e dytë e tarifave të terminimit dhe origjinimit në rrjetet celulare të OFNT I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR PJESË NË TAKIMIN E DYTË TË FORUMIT TË EVROPËS JUGORE PËR IMPLEMENTIMIN E DIVIDENTIT DIXHITAL (SEDDIF) I brendshëm Passing Juice
Lista e Operatoreve qe ofrojne sherbim telefonik me kodet e rrugezimit te Portabilitetit te Numri I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR PJESË NË TAKIMIN E 26-të PLENARË TË BEREC / IRG I brendshëm Passing Juice
Konsultim Publik I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR KLASIFIKIMIN E OFERTAVE I brendshëm Passing Juice
AKEP, kompetencat dhe përgjegjësitë I brendshëm Passing Juice
POSTËS SHQIPTARE I DORËZOHET AUTORIZIMI I PËRGJITHSHËM I SHËRBIMEVE POSTARE I brendshëm Passing Juice
INAGUROHET STACIONI FIKS I MONITORIMIT NË PINET I brendshëm Passing Juice
Njoftim për Këshillim Publik I brendshëm Passing Juice
AKEP HAP PROCEDURAT E TENDERIT PËR DHËNIEN NË PËRDORIM TË FREKUENCAVE TË BREZIT 2100 MHZ DHE 2600 MHZ I brendshëm Passing Juice
Loja Fillon Përsëri me Teknologjinë në 10-të vjeçarin e dytë të shekullit të 21-të I brendshëm Passing Juice
ALBANIAN SECURITY FORUM – ASF 2015 I brendshëm Passing Juice
Mbledhje, 28.06.2010 I brendshëm Passing Juice
TAKIMI PLENAR I ERGP I brendshëm Passing Juice
Mbledhje, 14.06.2010 I brendshëm Passing Juice
TAKIMI I 25-të PLENAR I BEREC I brendshëm Passing Juice
KOORDINATORI RAJONAL I ITU TAKIM ME AKEP I brendshëm Passing Juice
MBYLLEN PUNIMET E KONFERENCËS BOTËRORE TË ITU MBI RADIOKOMUNIKIMIN (ITU WRC-15) I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR PJESË NË KONFERENCËN BOTËRORE TË RADIOKOMUNIKIMIT (WRC-15) I brendshëm Passing Juice
PUBLIKOHET PROGRES RAPORTI I KOMISIONIT EUROPIAN PËR SHQIPËRINË 2015 I brendshëm Passing Juice
NËNSHKRUHET MEMORANDUMI I MIRËKUPTIMIT MIDIS AKEP DHE AKOS I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR PJESË NË PUNIMET E TAKIMIT PLENARË TË 24 TË BEREC I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR PJESË NË TAKIMIN KONSULTATIV ME KRYETARËT E BASHKIVE TË VENDIT I brendshëm Passing Juice
KONFERENCA E 13 NDËRKOMBËTARE E AGJENCIVE RREGULLATORE TË RAJONIT TË BALLKANIT ME TEMË REGULATORY ACTIVITY IN ELECTRONIC COMMUNICATIONS SECTOR I brendshëm Passing Juice
NËNSHKRUHET MEMORANDUMI I MIRËKUPTIMIT MIDIS AKEP DHE UKEI I brendshëm Passing Juice
RATEL VENDOS TË HAP PROCEDURAT E TENDERIT PËR LICENSAT INDIVIDUALE PËR BREZAT E FREKUENCAVE 791-821/832-862 MHZ I brendshëm Passing Juice
INAGUROHET QENDRA RAJONALE NË KRUJË - STACIONI FIKS I MONITORIMIT I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR SIPËRMARRËSIT I brendshëm Passing Juice
FRANCË: HAPET ANKANDI PËR BREZIN 700 MHz I brendshëm Passing Juice
ANKANDI NË TURQI PËR 4G ARRIN NË 3,4 MILIARDË EURO. I brendshëm Passing Juice
KOSOVA DHE SERBIA ZGJIDHIN ÇËSHTJET E TELEKOMIT. I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR PJESË NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE TË TELEKOMUNIKACIONIT (CONTEL) I brendshëm Passing Juice
AKEP PRET PËR VIZITË PUNE PËRFAQËSUESIT TË EKIP I brendshëm Passing Juice
AUTORITETI I KONKURRENCËS SË MAQEDONISË MIRATOI KËRKESËN PËR BASHKIM, DY OPERATORËT CELULARË: VIP, DEGË E MOBILCOM AUSTRIA DHE ONE, DEGË E TELEKOM SLOVENIJE I brendshëm Passing Juice
GJERMANIA SHET BREZIN 700 MHz (DD2) PËR 5.08 MLD EURO I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR PJESE NE SESIONIN E 8-të PLENAR TE ERGP I brendshëm Passing Juice
AKEP I DOREZON AUTORIZIMIN POSTES SHQIPTARE PER OFRIMIN E SHERBIMIT UNIVERSAL POSTAR I brendshëm Passing Juice
TAKIMI I 23-te PLENAR I BEREC DHE ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E IRG I brendshëm Passing Juice
FORUMI BOTËROR WSIS 2015 PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT. I brendshëm Passing Juice
WORKSHOP RAJONAL PËR EUROPËN DHE CIS, MBI ADMINISTRIMIN E SPEKTRIT I brendshëm Passing Juice
AKEP RAPORTON NE KUVEND MBI VEPRIMTARINE PER VITIT 2014 I brendshëm Passing Juice
MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS AKEP DHE CRC I brendshëm Passing Juice
SAMITI I PARE RAJONAL I RREGULLATOREVE TË RAJONIT I brendshëm Passing Juice
CEPT / ECC VENDOS QE BREZI 700 Mhz TE JEPET PER SHERBIME TOKESORE MOBILE I brendshëm Passing Juice
FORUM I ITU MBI ZHVILLIMIN RAJONAL I brendshëm Passing Juice
KONFERENCA E STRATEGJISË GLOBALE TË UPU-SË I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN DHE PJESMARRJEN NE TENDER I brendshëm Passing Juice
TAKIM PUNE MIDIS AKEP DHE ARKEP I brendshëm Passing Juice
KOMUNIKIMET DIXHITALE – MAKSIMIZIMI I SHFRYTËZIMIT TË SPEKTRIT; MUNDËSITË DHE SFIDAT I brendshëm Passing Juice
Njoftim për zhvillimin e tenderit I brendshëm Passing Juice
ZHVILLOHET TAKIMI I 22 PLENAR I BEREC I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE I brendshëm Passing Juice
TAKIM KONSULTATIV PËR REHABILITIMIN E INFRASTRUKTURËS SË RRJETEVE KABLLORE AJRORE I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI I brendshëm Passing Juice
AKEP MERR STATUSIN E VËZHGUESIT NË ERGP I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PER SHTYP I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PER SHTYP I brendshëm Passing Juice
DIGI DARE BEFORE THE FINAL SWITCHOVER I brendshëm Passing Juice
TAKIM PLENAR I BEREC I brendshëm Passing Juice
NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI I brendshëm Passing Juice
Website u krijua nga Info Trade shpk I jashtem Passing Juice
Switch to Mobile Version I brendshëm Passing Juice

Fjalekyce te SEO

Fjaletkyce te Cloud komunikimeve elektronike takim mbi për njoftim akep merr dhe pjesë
Fjalët kyce të konsistencës
Fjalëkyce Përmbajtje Titulli Fjalëkyce Përshkrimi Tituj
për 106
akep 96
dhe 64
mbi 40
njoftim 38

Perdorshmëria

Url Domain : akep.al
Gjatësia : 7
Favicon Shkëlqyeshëm, faqja juaj ka një favicon.
Printueshmëria Ne nuk mundëm të gjejmë nje Print Friendly CSS.
Gjuha Mire. Gjuha juaj e deklaruar është sq.
Dublin Core Kjo faqe nuk përfiton nga Dublin Core.

Dokumenta

Doctype XHTML 1.0 Transitional
Kodimi Perfekte. Charset-i juaj i deklaruar është UTF-8.
Vlefshmëria W3C Gabim : 27
Paralajmërim : 21
Privatësia e emailit Shkëlqyeshëm,nuk është gjetur adresë e-mail në tekstin e thjeshtë!
Kundërshto HTML Shkelqyeshem! Ne nuk kemi gjetur HTML tags të pariparuar në HTML tuaj.
Keshilla Speshmed
Perfekte, website juaj nuk përdor tabela të mbivendosura.
Shume keq, website juaj po perdor stile inline.
Shume keq, website juaj ka shume file CSS (me shume se4).
shume keq, website juaj ka shume file JavaScript (me shume se 6).
Shume keq, website juaj nuk e ka avntazhin e gzip.

Telefon

Optimizim i telefonit
Ikona Apple
Meta Viewport Tag
Përmbajtje e shpejtë

Optimizim

XML Sitemap Mungon

Website juaj nuk ka një XML sitemap. - Ky mund te jete nje problem.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more intelligently.
Robots.txt http://akep.al/robots.txt

Shkelqyeshem website juaj ka nje file robots.txt.
Analitike Mungon

Ne nuk gjetem asnje mjet analitik te instaluar ne kete website.

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

A e dini se?

Faqet më të shpejta renditen më mirë në rezultatet e kërkimit.

Koha e ngarkimit të faqes është një faktor në renditjen e rezultateve të kërkimeve në Google. Në korrik, azhornimi i Google ka shtuar kohën e ngarkimit të faqeve tek faktorët për renditjen e rezultateve të kërkimeve.

Me Cloud Hosting te WebHost.al faqja juaj do te hapet 3 here me shpejte se Hostet e Zakonshem
WebHost.al ofron migrimin falas te faqes tuaj nga Hosti aktual
WebHost.al ofron 30 Dite Prove, Nese nuk jeni te kenaqur ju kthehet shuma e paguar

me shume rreth sherbimit Cloud Hosting

PageSpeed Insights


48 / 100    Shpejtësia
  Duhet përmirësuar:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 424.3KiB (69% reduction).

 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js?version=111 could save 68.6KiB (70% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/jtouch25/js/jquery-1.10.2.min.js?ver=v2531 could save 67.1KiB (65% reduction).
 • Compressing https://akep.al/media/system/js/mootools-core.js could save 63.7KiB (67% reduction).
 • Compressing https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/jquery.min.js could save 59.3KiB (64% reduction).
 • Compressing https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/camera.min.js could save 31.1KiB (78% reduction).
 • Compressing https://akep.al/ could save 27.2KiB (83% reduction).
 • Compressing https://akep.al/modules/mod_slideshowck/themes/default/css/camera.css could save 22.8KiB (87% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/jtouch25/js/jquery.validate.min.js?ver=v2531 could save 14.7KiB (69% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/jtouch25/js/backbone-1.1.0.min.js?ver=v2531 could save 12.7KiB (66% reduction).
 • Compressing https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/jquery.mobile.customized.min.js could save 10.8KiB (62% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/jtouch25/js/underscore-1.5.2.min.js?ver=v2531 could save 9.2KiB (65% reduction).
 • Compressing https://akep.al/media/system/js/modal.js could save 6.3KiB (66% reduction).
 • Compressing https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/jquery.easing.1.3.js could save 6KiB (75% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css?version=111 could save 5.9KiB (80% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css?version=111 could save 4.2KiB (75% reduction).
 • Compressing https://akep.al/components/com_rsform/assets/calendar/calendar.css could save 3.7KiB (71% reduction).
 • Compressing https://akep.al/components/com_rsform/assets/js/script.js could save 3.3KiB (65% reduction).
 • Compressing https://akep.al/media/system/js/core.js could save 3KiB (64% reduction).
 • Compressing https://akep.al/media/system/css/modal.css could save 1.9KiB (67% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/jtouch25/js/router.js?ver=v2531 could save 1.5KiB (60% reduction).
 • Compressing https://akep.al/components/com_rsform/assets/css/front.css could save 593B (60% reduction).
 • Compressing https://akep.al/media/system/js/caption.js could save 326B (45% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/jtouch25/customize/mytheme.css?v2531 could save 299B (43% reduction).
 • Compressing https://akep.al/media/mod_languages/css/template.css could save 163B (49% reduction).
Trego si ta vendos
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://www.akep.al/templates/jtouch25/banner.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/calendar/calendar.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/css/front.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/js/script.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/logos_slide/logo1.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/mod_languages/css/template.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/system/css/modal.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/system/js/caption.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/system/js/core.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/system/js/modal.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/system/js/mootools-core.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/camera.min.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/jquery.easing.1.3.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/jquery.min.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/jquery.mobile.customized.min.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/themes/default/css/camera.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/themes/default/images/blank.gif (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/themes/default/images/camera-loader.gif (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/themes/default/images/camera_skins.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/jtouch25/css/images/ajax-loader.gif (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/jtouch25/css/images/icons-36-white.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/jtouch25/css/template.css.php?ver=v2531&debug=0&jstruc=0 (60 minutes)
 • https://akep.al/templates/jtouch25/js/template.js.php?ver=v2531&debug=0&jquery=1 (60 minutes)
Trego si ta vendos
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 16 blocking script resources and 9 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • https://akep.al/templates/jtouch25/js/jquery-1.10.2.min.js?ver=v2531
 • https://akep.al/templates/jtouch25/js/template.js.php?ver=v2531&debug=0&jquery=1
 • https://akep.al/templates/jtouch25/js/jquery.validate.min.js?ver=v2531
 • https://akep.al/templates/jtouch25/js/underscore-1.5.2.min.js?ver=v2531
 • https://akep.al/templates/jtouch25/js/backbone-1.1.0.min.js?ver=v2531
 • https://akep.al/templates/jtouch25/js/router.js?ver=v2531
 • https://akep.al/media/system/js/mootools-core.js
 • https://akep.al/media/system/js/core.js
 • https://akep.al/media/system/js/caption.js
 • https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js?version=111
 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/js/script.js
 • https://akep.al/media/system/js/modal.js
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/jquery.min.js
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/jquery.easing.1.3.js
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/jquery.mobile.customized.min.js
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/camera.min.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • https://akep.al/templates/jtouch25/css/template.css.php?ver=v2531&debug=0&jstruc=0
 • https://akep.al/templates/jtouch25/customize/mytheme.css?v2531
 • https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css?version=111
 • https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css?version=111
 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/calendar/calendar.css
 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/css/front.css
 • https://akep.al/media/system/css/modal.css
 • https://akep.al/modules/mod_slideshowck/themes/default/css/camera.css
 • https://akep.al/media/mod_languages/css/template.css
Trego si ta vendos
  Përmiresim për tu konsideruar:
Reduce server response time
In our test, your server responded in 0.24 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

Trego si ta vendos
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 7.1KiB (15% reduction).

 • Minifying https://akep.al/modules/mod_slideshowck/themes/default/css/camera.css could save 2.8KiB (11% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css?version=111 could save 1.2KiB (17% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css?version=111 could save 1.1KiB (21% reduction).
 • Minifying https://akep.al/components/com_rsform/assets/calendar/calendar.css could save 895B (17% reduction).
 • Minifying https://akep.al/media/system/css/modal.css could save 731B (26% reduction).
 • Minifying https://akep.al/templates/jtouch25/customize/mytheme.css?v2531 could save 229B (33% reduction).
 • Minifying https://akep.al/components/com_rsform/assets/css/front.css could save 147B (15% reduction).
Trego si ta vendos
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 7.3KiB (23% reduction).

 • Minifying https://akep.al/ could save 7.3KiB (23% reduction).
Trego si ta vendos
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 6.8KiB (45% reduction).

 • Minifying https://akep.al/modules/mod_slideshowck/assets/jquery.easing.1.3.js could save 4.4KiB (55% reduction).
 • Minifying https://akep.al/components/com_rsform/assets/js/script.js could save 1.3KiB (27% reduction).
 • Minifying https://akep.al/templates/jtouch25/js/router.js?ver=v2531 could save 1.1KiB (44% reduction).
Trego si ta vendos
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 3.8KiB (16% reduction).

 • Compressing https://akep.al/modules/mod_slideshowck/themes/default/images/camera_skins.png could save 2.8KiB (12% reduction).
 • Compressing https://akep.al/modules/mod_slideshowck/themes/default/images/blank.gif could save 1KiB (93% reduction).
Trego si ta vendos
Prioritize visible content
Your page requires additional network round trips to render the above-the-fold content. For best performance, reduce the amount of HTML needed to render above-the-fold content.

The entire HTML response was not sufficient to render the above-the-fold content. This usually indicates that additional resources, loaded after HTML parsing, were required to render above-the-fold content. Prioritize visible content that is needed for rendering above-the-fold by including it directly in the HTML response.

 • Only about 3% of the final above-the-fold content could be rendered with the full HTML response.
 • Click to see the screenshot with only the HTML response: snapshot:27
Trego si ta vendos
  Kalon 1 kontrolle
Shfaq detajet
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.


98 / 100    Eksperienca e përdoruesit
  Përmiresim për tu konsideruar:
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.

The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <a href="/lajme/621-njo…tetin-e-numrit" class="ui-link">Njoftim për Sh…tetin e Numrit</a> and 3 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <div class="camera_next"></div> is close to 1 other tap targets final.
Trego si ta vendos
  Kalon 4 kontrolle
Shfaq detajet
Avoid plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure the viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size content to viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Use legible font sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.


47 / 100    Shpejtësia
  Duhet përmirësuar:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 583KiB (73% reduction).

 • Compressing https://akep.al/media/system/js/mootools-more.js could save 166.3KiB (71% reduction).
 • Compressing https://akep.al/ could save 129.1KiB (81% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js?version=111 could save 68.6KiB (70% reduction).
 • Compressing https://akep.al/media/system/js/mootools-core.js could save 63.7KiB (67% reduction).
 • Compressing https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/script/script.js could save 28.4KiB (76% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/template.css could save 20.4KiB (76% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/akep25/css/template.css could save 18.3KiB (76% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/akep25/css/typo.css could save 11.9KiB (77% reduction).
 • Compressing https://www.akep.al/modules/mod_news_pro_gk5/interface/scripts/engine.mootools.js could save 7.6KiB (77% reduction).
 • Compressing https://akep.al/modules/mod_news_pro_gk5/interface/css/style.css could save 6.1KiB (72% reduction).
 • Compressing https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/anion/style.css could save 6KiB (81% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css could save 5.9KiB (80% reduction).
 • Compressing https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/default/style.css could save 5.3KiB (78% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/core.js could save 4.2KiB (68% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css could save 4.2KiB (75% reduction).
 • Compressing https://akep.al/components/com_rsform/assets/calendar/calendar.css could save 3.7KiB (71% reduction).
 • Compressing https://akep.al/components/com_rsform/assets/js/script.js could save 3.3KiB (65% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/menu/css.css could save 3.2KiB (72% reduction).
 • Compressing https://akep.al/media/system/js/core.js could save 3KiB (64% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/usertools.css could save 2.4KiB (69% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/akep25/css/usertools.css could save 2.3KiB (68% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/layout.css could save 2.2KiB (70% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/akep25/css/layout.css could save 2.1KiB (69% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/system/css/general.css could save 1.8KiB (67% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/addons.css could save 1.5KiB (57% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/css3.css could save 1.5KiB (71% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/akep25/css/addons.css could save 1.5KiB (56% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/akep25/css/css3.css could save 1.4KiB (71% reduction).
 • Compressing https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/anion/mod_jaslideshow.css could save 1.3KiB (73% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/menu/css.js could save 1.1KiB (66% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html could save 984B (71% reduction).
 • Compressing https://akep.al/media/system/css/system.css could save 897B (62% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/akep25/css/menu/css.css could save 875B (60% reduction).
 • Compressing https://akep.al/components/com_rsform/assets/css/front.css could save 593B (60% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/system/css/system.css could save 474B (52% reduction).
 • Compressing https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html could save 471B (71% reduction).
 • Compressing https://akep.al/media/system/js/caption.js could save 326B (45% reduction).
 • Compressing https://akep.al/media/mod_languages/css/template.css could save 163B (49% reduction).
Trego si ta vendos
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/calendar/calendar.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/css/front.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/js/script.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/AKEP-Jo-duhanit2.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/AKSION01.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/faq.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/flag.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/speed.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/AKEP/AKEP-final2.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/AKEP/njoftime-altivitete/2018/Logo_Akep.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/AKEP/njoftime-altivitete/2018/Pameca_1.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/AKEP/njoftime-altivitete/2018/foto_gjate_dorezimit_te_Autorizimit_Individual.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/AKEP/njoftime-altivitete/2018/logo-AKEP.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/AKEP/statistika/2016/broadband.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/AKEP/statistika/2016/infrastruktura.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/logos_slide/1-Kryeministria.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/logos_slide/1-stema-republikes-logo.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/logos_slide/2-itu-logo.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/logos_slide/3-upu-logo.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/logos_slide/4-kuventi-logo.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/logos_slide/5-irg-logo-3.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/logos_slide/6-cept-logo.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/logos_slide/7-logo_berec.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/slides/banner01-resize.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/slides/banner01b-resize.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/slides/banner02-resize.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/slides/banner02b-resize.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/slides/banner02c-resize.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/slides/banner02d-resize.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/images/stories/slides/banner03-resize.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/mod_languages/css/template.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/system/css/system.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/system/js/caption.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/system/js/core.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/system/js/mootools-core.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/media/system/js/mootools-more.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/script/script.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/anion/mod_jaslideshow.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/anion/style.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/default/style.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/modules/mod_news_pro_gk5/interface/css/style.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/addons.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/css3.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/layout.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/menu/css.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/template.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/usertools.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/images/arrow.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/core.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/menu/css.js (expiration not specified)
 • https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/akep25/css/addons.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/akep25/css/css3.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/akep25/css/layout.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/akep25/css/menu/css.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/akep25/css/template.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/akep25/css/typo.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/akep25/css/usertools.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/akep25/images/bg.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/akep25/images/header_bg.jpg (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/akep25/images/logo.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/akep25/images/red-arrow.png (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/system/css/general.css (expiration not specified)
 • https://akep.al/templates/system/css/system.css (expiration not specified)
 • https://www.akep.al/modules/mod_news_pro_gk5/interface/scripts/engine.mootools.js (expiration not specified)
Trego si ta vendos
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 10 blocking script resources and 25 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • https://akep.al/media/system/js/mootools-core.js
 • https://akep.al/media/system/js/core.js
 • https://akep.al/media/system/js/mootools-more.js
 • https://akep.al/media/system/js/caption.js
 • https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js?version=111
 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/js/script.js
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/core.js
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/menu/css.js
 • https://www.akep.al/modules/mod_news_pro_gk5/interface/scripts/engine.mootools.js
 • https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/script/script.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
 • https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/calendar/calendar.css
 • https://akep.al/components/com_rsform/assets/css/front.css
 • https://akep.al/templates/system/css/system.css
 • https://akep.al/media/system/css/system.css
 • https://akep.al/templates/system/css/general.css
 • https://akep.al/modules/mod_news_pro_gk5/interface/css/style.css
 • https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/default/style.css
 • https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/anion/style.css
 • https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/anion/mod_jaslideshow.css
 • https://akep.al/media/mod_languages/css/template.css
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/addons.css
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/layout.css
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/template.css
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/usertools.css
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/css3.css
 • https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/menu/css.css
 • https://akep.al/templates/akep25/css/typo.css
 • https://akep.al/templates/akep25/css/addons.css
 • https://akep.al/templates/akep25/css/layout.css
 • https://akep.al/templates/akep25/css/template.css
 • https://akep.al/templates/akep25/css/usertools.css
 • https://akep.al/templates/akep25/css/css3.css
 • https://akep.al/templates/akep25/css/menu/css.css
Trego si ta vendos
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 97.7KiB (33% reduction).

 • Compressing https://akep.al/templates/akep25/images/bg.jpg could save 19.3KiB (41% reduction).
 • Compressing and resizing https://akep.al/images/stories/AKEP/njoftime-altivitete/2018/logo-AKEP.png could save 8.9KiB (51% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/slides/banner02c-resize.jpg could save 4.7KiB (28% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/logos_slide/4-kuventi-logo.jpg could save 4.6KiB (40% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/slides/banner01-resize.jpg could save 4.4KiB (25% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/slides/banner02-resize.jpg could save 4.2KiB (26% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/AKEP/AKEP-final2.jpg could save 4.2KiB (47% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/slides/banner03-resize.jpg could save 4.1KiB (26% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/logos_slide/3-upu-logo.jpg could save 4.1KiB (47% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/logos_slide/1-Kryeministria.png could save 4KiB (20% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/AKEP/njoftime-altivitete/2018/Pameca_1.jpg could save 3.8KiB (41% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/logos_slide/6-cept-logo.jpg could save 3.5KiB (42% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/logos_slide/2-itu-logo.jpg could save 3.4KiB (44% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/logos_slide/7-logo_berec.jpg could save 3.3KiB (44% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/AKEP/njoftime-altivitete/2018/Logo_Akep.jpg could save 3.1KiB (45% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/slides/banner02d-resize.jpg could save 3.1KiB (23% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/AKEP/njoftime-altivitete/2018/foto_gjate_dorezimit_te_Autorizimit_Individual.jpg could save 2.8KiB (43% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/slides/banner02b-resize.jpg could save 2.5KiB (20% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/speed.jpg could save 2.4KiB (18% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/faq.jpg could save 2.1KiB (16% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/logos_slide/5-irg-logo-3.jpg could save 2KiB (40% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/akep25/images/header_bg.jpg could save 1.4KiB (35% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/stories/slides/banner01b-resize.jpg could save 1.2KiB (12% reduction).
 • Compressing https://akep.al/images/flag.jpg could save 727B (41% reduction).
 • Compressing https://akep.al/templates/akep25/images/red-arrow.png could save 173B (67% reduction).
Trego si ta vendos
  Përmiresim për tu konsideruar:
Reduce server response time
In our test, your server responded in 0.44 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

Trego si ta vendos
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 37.3KiB (27% reduction).

 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/template.css could save 5.7KiB (22% reduction).
 • Minifying https://akep.al/templates/akep25/css/template.css could save 4.4KiB (19% reduction).
 • Minifying https://akep.al/templates/akep25/css/typo.css could save 3.7KiB (25% reduction).
 • Minifying https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/default/style.css could save 1.8KiB (27% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/layout.css could save 1.8KiB (55% reduction).
 • Minifying https://akep.al/modules/mod_news_pro_gk5/interface/css/style.css could save 1.8KiB (21% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/menu/css.css could save 1.7KiB (39% reduction).
 • Minifying https://akep.al/templates/akep25/css/layout.css could save 1.7KiB (54% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/addons.css could save 1.4KiB (53% reduction).
 • Minifying https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/anion/style.css could save 1.3KiB (19% reduction).
 • Minifying https://akep.al/templates/akep25/css/addons.css could save 1.3KiB (51% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css could save 1.2KiB (17% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css could save 1.1KiB (21% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/usertools.css could save 1.1KiB (33% reduction).
 • Minifying https://akep.al/templates/akep25/css/menu/css.css could save 1.1KiB (77% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/css3.css could save 1.1KiB (52% reduction).
 • Minifying https://akep.al/templates/akep25/css/css3.css could save 1KiB (50% reduction).
 • Minifying https://akep.al/templates/akep25/css/usertools.css could save 961B (29% reduction).
 • Minifying https://akep.al/components/com_rsform/assets/calendar/calendar.css could save 895B (17% reduction).
 • Minifying https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/themes/anion/mod_jaslideshow.css could save 684B (39% reduction).
 • Minifying https://akep.al/templates/system/css/general.css could save 600B (22% reduction).
 • Minifying https://akep.al/media/system/css/system.css could save 426B (30% reduction).
 • Minifying https://akep.al/templates/system/css/system.css could save 304B (34% reduction).
 • Minifying https://akep.al/components/com_rsform/assets/css/front.css could save 147B (15% reduction).
Trego si ta vendos
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 454B (23% reduction).

 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html could save 342B (25% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html could save 112B (17% reduction).
Trego si ta vendos
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 17.3KiB (29% reduction).

 • Minifying https://akep.al/modules/mod_jaslideshow/assets/script/script.js could save 11.3KiB (31% reduction).
 • Minifying https://www.akep.al/modules/mod_news_pro_gk5/interface/scripts/engine.mootools.js could save 2.2KiB (23% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/core.js could save 1.7KiB (28% reduction).
 • Minifying https://akep.al/components/com_rsform/assets/js/script.js could save 1.3KiB (27% reduction).
 • Minifying https://akep.al/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/menu/css.js could save 781B (46% reduction).
Trego si ta vendos
  Kalon 2 kontrolle
Shfaq detajet
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.* Rezultatet janë ruajtur për 30s. Nëse keni bërë ndryshime në faqen tuaj, ju lutem prisni për 30s përpara se të ristartoni testin.